Produktutveckling

SOLIDEQ driver kontinuerlig utveckling av nya produkter. Idéerna till nya produkter kommer oftast från våra kunder. Våra ingenjörer skissar och designar nya produkter innan vi låter göra prototyper hos våra leverantörer. De nya produkterna testas och vi kör gärna flera omgångar med prototyper innan vi hittar den optimala lösningen.

På detta sätt kan vi säga att det är kort väg från kundens behov tills vi har hittat en bra lösning.