Skeppsvarv

Skeppsvarv har behov av ställningar både för underhåll och för att bygga nya fartyg. Solideq levererar ofta både ställningar och tak över tak-lösningar till skeppsvarv.