Kraftproduktion

Kraftproduktion har också höga krav avseende inspektion och underhåll. Aluscaff används ofta på grund av systemets flexibilitet. Till den här sektorn levererar vi dessutom många Alufase-rullställningar för användning vid inspektioner.