Produktutvikling

SOLIDEQ driver kontinuerlig utvikling av nye produkter. Ideene til nye produkter kommer som oftest fra våre kunder. Våre ingeniører tegner og designer nye produkter før vi får laget prototyper hos våre leverandører. De nye produktene blir testet og vi må gjerne gå flere runder med prototyper før vi finner den optimale løsningen.

På denne måten kan vi si at det er kort vei fra behov hos kunde til vi har funnet en god løsning.