Olja och gas

Petroleumverksamhet är en stor marknad för Solideq. Vi levererar ställningar både till offshore-verksamhet och drift på land. Olja och gas är en sektor som jobbar kontinuerligt med inspektion och underhåll.

Sedan 1990 har norska sockeln använt ställningar i aluminium. Vikt och hållfasthet är mycket viktiga faktorer när man väljer vår Aluscaff. Det är viktigt för offshore verksamhet, men det är också ett klokt val avseende snabb och effektiv montering samt mindre belastning för ställningsmontörerna.

Vi är hela tiden uppdaterade på gällande regelverk inom ställningar som konstruktion och fackområde. Det vidarebefordrar vi till våra producenter som alla är ISO-certifierade.

Solideq är Achilles-godkänt. Achilles är ett gemensamt leverantörsregister för offshore-verksamhet. De höga krav som ställs på oss som leverantör till offshore-verksamhet förs vidare till alla våra kunder.