Vi gör dig SÄKRARE, STARKARE och MER ATTRAKTIV

Säkrare - hur då?

SÄKRARE för att Solideqs produkter genomgår en omfattande kvalitetskontroll innan de levereras ut till marknaden.

SÄKRARE för att vår tanke är att en ställning inte bara ska vara trygg, utan också kännas trygg.

SÄKRARE för att du alltid vet att så länge ditt projekt är monterat i överensstämmelse med våra ritningar och beräkningar kommer det också att vara i överensstämmelse med gällande standarder och regelverk.

 

Starkare - hur då?

STARKARE för att du som ställningsentreprenör kan konkurrera även för de mest komplicerade uppdragen och dokumentera dina lösningar.

STARKARE för att du vet att Solideq kommer att ge dig den support du behöver ut mot dina kunder.

STARKARE för att du tillsammans med oss blir en del av ett kompetensteam som möter nya utmaningar.

 

Mer attraktiv - hur då?

MER ATTRAKTIV för att vi levererar en stark märkesvara till din materialpark.

MER ATTRAKTIV för att vi erbjuder dig en lång rad beprövade produkter och lösningar.

MER ATTRAKTIV för att du har ett långsiktigt samarbete med en erfaren leverantör