Kvalitetssäkring

Solideq har höga krav på våra produkter och säkerhet är vårt viktigaste fokus. Vi har därför höga krav på kvalitetssäkring och har goda rutiner för uppföljning av detta.

Alla våra producenter är ISO9001-certifierade och de har tydliga procedurer för kontroll av produkterna innan de lämnar fabriken.

Vi har egna procedurer för kontroll av produkterna när de kommer till våra lager och vi har egna testbänkar där i vi utför tester av kapacitet och styrka. Dessutom är Sintef på Raufoss en av våra samarbetspartners som kontrollerar både material, hållfasthet och svetsar åt oss.

Våra typgodkännanden utförs av RISE Research Institutes of Sweden.