Byggmässan i Göteborg

28 april 2023

Denna gång ägde den rum i Serneke Arena i Göteborgs utkant. Vi på SOLIDEQ valde att visa upp den Spirställning i aluminium som vi själva tagit fram.

Solideq Group AB förvärvar Roof and climbing support ROOFAC AB

20 september 2022

Solideq Group AB bildades 2019 efter att Ställning Karlskoga AB och Solideq AS gått samman i syfte att kunna erbjuda sina kunder hållbar och säker tillgänglighet i höjden. Totalt omsätter koncernen ca 300 Mkr med god lönsamhet och där majoriteten av intäkterna kommer från den svenska och norska marknaden.

Adam Qvarforth

20 juni 2022

Tidigare i vår så anställde vi Adam Qvarforth som KAM säljare. Han har jobbat i ställningsbranschen i mer än 30 år och här delar han med sig några av sina erfarenheter.

Pål H Stunner VD i Solideq AS.

08 april 2022

Pål H Stunner tar över tjänsten som VD i Solideq AS. Han övertar tjänsten efter Ivar Strand, som träder in i koncernen som affärsutvecklare.

Krympplast

02 mars 2022

Våra kunder har efterfrågat krympplast som intäckning för byggnadsställningar. Krympplast har länge använts inom områden som transport, men nu är efterfrågan även stark inom byggnadsställningsindustrin.

Solideq valdes som leverantör

27 januari 2022

Øyvind Møller är grundare och VD för Sogn Stillas och Sikring AS. 2020 var det första hela verksamhetsåret med en omsättning på 2,2 MNOK. År 2021 mer än fördubblades omsättningen och landade på 5,3 miljoner

Tobias julhälsning

20 december 2021

Julen närmar sig med stormsteg och jag vill ta tillfället i akt att skicka en varm julhälsning till samtliga fantastiska medarbetare, kunder & samarbetspartners.