BIM (Byggnadsinformationsmodell)

Våra ingenjörer har stor erfarenhet av BIM (Byggnadsinformationsmodell). Detta är ett mycket bra verktyg för alla arbetsgrupper som ska in på ett byggprojekt. Vi ser att BIM och Scaffplanner ger våra kunder konkurrensfördelar i anbudsfasen. Vid genomförande av ett projekt kan de olika arbetsgrupperna jobba mot samma 3D-skisser. Detta ger ett bättre samarbete och ger stora besparingar i projekten. Flera stora aktörer ställer nu som krav att man ska använda BIM. BIM ökar effektiviteten på byggplatsen och man kan undvika kostbara fel som kan uppstå p g a missförstånd.