Ramställning Aluminium och Ramställning Stål 

Ramställningen är vår mest lättmonterade fasadställning som passar för de flesta arbeten.  

Den består av prefabricerade gavelsektioner (ramar) som har fasta nivåer per 2 meter där man fäster plattformarna. Detta medför en snabb och enkel montering och demontering av ställningen.  

Plattformarnas placering kan ändras med hjälp av variabel plattformshållare. 

Det finns även Ramar som är 1,0 meter samt 0,66 meter som används till förhöjning samt vid nivåskillnader. 

Standarddjupet på våra ramställningars plattformsnivåer är 0,73 meter men man kan bredda dessa med hjälp av konsoler. 

Plattformarnas standardlängd är 3,07 meter men dessa finns även i längderna 2,57, 2,07, 1,57, 1,09 och 0,73 meter. Dettas för att man ska kunna anpassa sin ställning efter sina behov. 

Tillåten belastning är lastklass 3 (2,0kn/m 2) med förutsättningar enligt produktbeskrivningen i monteringsanvisningen. 

Ram-ställningen finns i Aluminium eller Stål där stålvarianten har ett lägre pris men är tyngre medan den i aluminium är betydligt lättare att hantera. 


LADDA NER:
Katalog
 
Monteringsanvisning
Last ned MOSTOSTAL PLUS RAMSTÄLLNING MONTERINGSANVISNING
Typkontrollintyg
Last ned MOSTOSTAL PLUS RAMSTÄLLNING TYPKONTROLLINTYG