Aluscaff spirstillas

Aluscaff spirstillas er et spirstillas i belastningsklasse 5, produsert i aluminium. Dette er et fleksibelt stillassystem som tåler stor belastning og røff behandling. Aluscaff spirstillas brukes også til trappetårn.
Denne typen stillas ble utviklet tidlig på 90 tallet da det var et ønske fra offshore næringen at vekten på stillaset måtte ned. Siden den tid er spristillas i aluminium tatt i bruk både i industrien, bygg- og anlegg, verft osv.
Det er mange fordeler med Aluscaff spirstillas. Aluscaff spirstillas har først og fremst en svært raskt monteringshastighet. Det er lett å håndtere så det blir færre belastningsskader på stillasmontørene.
Vi benytter en legering som har ekstra hardhet er sjøvannsbestandig. (6082-T6)
Aluminium er også mer miljøvennlig enn tilsvarende stillas i stål. Vekten er lettere som igjen gir billigere fraktkostnader. Aluminium er resirkulerbart.


LAST NED:
Katalog Monteringsveiledning Typegodkjenning


Last ned

KLIPS

Last ned

ALUSCAFF

Last ned

KLIPS

Last ned

ALUSCAFF

Last ned