Kundcase

Ramirent: domkyrkan i bergen

Domkyrkan i Bergen byggdes på 1100-talet och renoverades från 1880 till 1883. Det är en vacker kyrka som är över 60 meter hög och 20 meter bred. När kyrkan behövde renovering av taket fick Ramirent uppdraget med ställningar och tak-över-tak.

Ramirent är en av Norges största totalleverantörer av ställningar och tak-över-taksystem. Förutom i Norge är de representerade i åtta andra länder, har 3 000 anställda och en av de största utrustningsparkerna för uthyrning i Europa.

Solideq var med i projektet från starten och det fanns stora utmaningar avseende kyrktakets konstruktion. Det var stor bredd på taket och två olika vinklar. Vi saknade infästningsmöjligheter som skulle medföra flera fristående ställningar. En sådan lösning skulle inte ha klarat de yttre och inre krafterna som verkar på ställningen. En utmaning som Solideqs ingenjörer löste med bravur. I filmen ovan berättar vi hur.

"Det var osäkert om vi skulle kunna genomföra tak-över-taklösningen, men med gott samarbete och Solideqs lösningar klarade vi det."

Ramirent