Solideq valdes som leverantör

Øyvind Møller är grundare och VD för Sogn Stillas och Sikring AS. 2020 var det första hela verksamhetsåret med en omsättning på 2,2 MNOK. År 2021 mer än fördubblades omsättningen och landade på 5,3 miljoner

Sogn Stillas og Sikring har under 2021 investerat i både Ramscaff och Aluscaff från Solideq. Det är kostsamma investeringar som har gått smidigt med hjälp av en bra lokal bank och Innovation Norge.

Øyvind hade tidigare erfarenhet av Solideqs byggnadsställningar vilket vägde in när han valde partner. Tidigare hyrde han byggnadsställningar av Ramirent, en stor kund till Solideq. Innan beslutet att satsa på Solideq fattades var han i kontakt med flera stora leverantörer av byggnadsställningar.

Valet landade på Solideq av flera skäl. När han valde Ramscaff, som är lastklass 3 ramställningar, var han medveten om att plattformarna levereras med komposit som standard. Alla som har monterat byggnadsställningar vet att det är viktigt att ha ett bra grepp om plattformen när denna lyfts på plats. Solideqs plattformar har en speciell profil som ger mycket bättre grepp, och det finns ett säkrare och mindre påfrestande sätt att montera dem.

När Øyvind valde en byggnadsställning i lastklass 5 var han övertygad om att den skulle tillverkas i aluminium. Det går snabbare att montera, begränsningarna är mindre och det är mycket lättare än liknande byggnadsställningar som tillverkas i stål. Att bygga med aluminium är klart bättre ur ett HMS-perspektiv, det skonar montörerna från slitageskador och gör i helhet arbetsgivaren mer attraktiv för montörerna. Valet föll till slut därför på Aluscaff modulställning.

Skulle han befinna sig i en situation där han själv saknar material kan han enkelt hyra in det han saknar av Ramirent.

Øyvind påpekar särskilt att Solideq har ett stort urval av specialdelar. Detta gör det möjligt för honom att leverera professionella och säkra lösningar till sina kunder. Det är också en fördel att delarna finns i lager och att Solideq har lager i Bergen.

Øyvind fortsätter med att säga att han är mycket nöjd med den uppföljning han har fått på Solideq. Det har gått som på räls. Utmaningar som har uppstått har lösts på ett bra sätt av Solideqs erfarna säljteam som alltid är tillgängliga och serviceinriktade.

Sogn Stillas og Sikring AS levererar tjänster till stora projekt och får den hjälp de behöver från den tekniska avdelningen på Solideq som bland annat erbjuder ritning och beräkningar i BIM. Detta är en stor konkurrensfördel för dig som hyr ut byggnadsställningar för stora projekt och som samarbetar med stora aktörer som mycket oftare har ett behov av BIM.

Byggställningsbranschen är mansdominerad och det är ont om kvinnliga ställningsmontörer. Detta är inte fallet i Øyvinds företag då 2 av 5 montörer är kvinnor. Han är övertygad om att det påverkar byggarbetsplatsen positivt och de är mycket väl omhändertagna av sina manliga motsvarigheter. Øyvind ser stora möjligheter för sitt företag framöver och vi ser fram emot att ta del av den som en viktig samarbetspartner.

Byggmässan i Göteborg

28 april 2023

Denna gång ägde den rum i Serneke Arena i Göteborgs utkant. Vi på SOLIDEQ valde att visa upp den Spirställning i aluminium som vi själva tagit fram.

Solideq Group AB förvärvar Roof and climbing support ROOFAC AB

20 september 2022

Solideq Group AB bildades 2019 efter att Ställning Karlskoga AB och Solideq AS gått samman i syfte att kunna erbjuda sina kunder hållbar och säker tillgänglighet i höjden. Totalt omsätter koncernen ca 300 Mkr med god lönsamhet och där majoriteten av intäkterna kommer från den svenska och norska marknaden.

Adam Qvarforth

20 juni 2022

Tidigare i vår så anställde vi Adam Qvarforth som KAM säljare. Han har jobbat i ställningsbranschen i mer än 30 år och här delar han med sig några av sina erfarenheter.