Våre marknader

Solideq levererar ställningar, tak över tak och täckning till olika sektorer. Vi levererar allt från de minsta ställningarna för privatmarknaden till stora, komplicerade konstruktioner för de största aktörerna på marknaden.