Rådgivning og tjenester

Vår tekniske avdeling arbeider tett samen med våre kunder. Ingeniørene bistår med å utarbeide tekniske løsninger som forenkler gjennomføringen av våre kunders prosjekter. Vi utfører prosjektering, tegning og beregning av stillas og tildekking. Vi setter også opp estimering av stillasmengder på prosjekt.

Mange av våre kunder ønsker rådgivning i forbindelse med sikring av stillas og tildekking. De kan også får veiledning i forbindelse krav i forhold til forskrifter og standarder.

I noen tilfeller er det også ønskelig at vi kommer ut på byggeplassen for å gjennomføre inspeksjon, gi veiledning og oppfølging av prosjektet.