Kvalitetssikring

Solideq har høye krav til våre produkter og sikkerhet er vårt viktigste fokus. Vi har derfor høye krav til kvalitetssikring og har gode rutiner for oppfølging av dette.

Alle våre produsenter er ISO9001 sertifisert og de har tydelige prosedyrer for kontroll av produktene før de forlater fabrikken.

 

Vi har egne prosedyrer for kontroll av produktene når de ankommer våre lagre og vi har egne testbenker der vi utfører tester av kapasitet og styrke. I tillegg er Sintef på Raufoss en av våre samarbeidspartnere som kontrollerer både materialer, styrke og sveiser for oss.

 

Våre typegodkjenninger blir utført av RISE Research Institutes of Sweden.