Tommy Rasmussen

Tommy Rasmussen

Tommy Rasmussen er utdannet geofysiker med bakgrunn fra Oljeindustrien. Han har arbeidet som ingeniør hos Solideq siden 2019. Tommy jobber med Solideqs kunder som benytter seg av Bygnings Informasjons Modell i planleggingsfasen for større prosjekter. Han benytter et norskutviklet program spesialutviklet for å planlegge og utforme stillaser i BIM.

Helge Andreassen

Helge Andreassen

Helge Andreassen er leder for teknisk avdeling og har jobbet som ingeniør innen stillasfaget siden 1996. Han er oppdatert på alle standarder som gjelder innen vårt fag. Helge jobber tett med våre største kunder med teknisk support, som tegning og statikk. Er aktiv i produktutvikling og har bidratt til mange produkter som er i salg i dag.

Kjetil Berndtsson

Kjetil Berndtsson

Kjetil Berndtsson har jobbet i Solideq siden 2018. Han er utdannet maskiningeniør og har erfaring fra oljesektoren. Han har ansvar for Solideq’s kvalitetskontroll og oppfølging av leverandører. Oppgaver innenfor typegodkjenning, tegning og produktutvikling er også hans ansvarsområde. Kjetil jobber også med teknisk kundesupport i forhold til løsninger, veiledning i henhold til forskrifter og standarder. Han er også med å utvikle helt nye produkter for Solideq.