BIM – (Bygnings Informasjons Modell)

Våre ingeniører har god erfaring med BIM (Bygnings Informasjons Modell). Dette er et svært godt verktøy for alle arbeidsgrupper som skal inn på et byggeprosjekt. Vi ser at BIM og Scaffplanner gir våre kunder konkurransefortrinn alt i anbudsfasen. Ved gjennomføring av et prosjekt kan de forskjellige arbeidsgruppene jobbe opp mot de samme 3D tegningene. Dette gir et bedre samarbeid og gir store besparelser på prosjektene. Flere store aktører stiller nå som krav til at man skal bruke BIM. BIM øker effektiviteten på byggeplassen og man vil kunne unngå kostbare feil som kan oppstå pga misforståelser.