Solideq finner gode løsninger sammen med Ramirent

Domkirken i Bergen ble bygd på 1100 tallet og ble rehabilitert fra 1880 til 1883. Dette er en flott kirke som er over 60 m. lang og 20 m. bred. Da kirken nå trengte rehabilitering av taket fikk Ramirent oppdraget med stillas og tak-over-tak.

Solideq finner gode løsninger sammen med Ramirent

Ramirent er en av Norges største totalleverandør av stillas og tak-over-tak system. I tillegg til Norge er de representert i 8 andre land. De har en av de største utstyrsflåtene til utleie i Europa og har 3000 ansatte.

Solideq var med på prosjektet fra starten og det var store utfordringer i forhold til kirketakets konstruksjon. Det var stor bredde på taket og 2 forskjellige vinkler. Vi hadde manglende innfestningsmuligheter som ville medføre mye frittstående stillas. En slik løsning ville ikke ha tålt de ytre og indre kreftene som virker på stillaset. Denne utfordringen fikk Solideq av Ramirent. Se hvordan våre ingeniører løste oppgaven i denne filmen.

Adam Qvarforth

20 juni 2022

Tidligere i vår ansatte vi Adam Qvarforth som KAM selger i Sverige. Han har jobbet i stillasbransjen i mer enn 30 år og her deler han sine erfaringer.

Pål H. Stunner daglig leder i Solideq AS

08 april 2022

Pål H. Stunner tar over som daglig leder i Solideq AS Han overtar stillingen etter Ivar Strand, som trer inn i konsernstilling som forretningsutvikler.

Krympeplast

02 mars 2022

Våre kunder har etterspurt krympeplast som tildekking på stillas. Krympeplast har lenge vært brukt innen f.eks. transport, men nå er det også på full fart inn i stillasbransjen.