Solideq ble valgt som leverandør

Øyvind Møller er gründer og daglig leder i Sogn Stillas og Sikring AS. Første hele driftsår var i 2020 med en omsetning på kr. 2,2 mill. I 2021 var omsetningen mer enn doblet og endte på kr. 5,3 mill.

I løpet av 2021 har Sogn Stillas og Sikring investert både i Ramscaff  og Aluscaff fra Solideq. Dette er kostbare investeringer som har gått i orden ved hjelp av en god lokal bank og Innovasjon Norge.

Øyvind hadde erfaring med Solideq sine stillaser før han valgte samarbeidspartner. Tidligere leide han stillas fra Ramirent, en stor kunde hos Solideq. Før avgjørelsen om å gå for Solideq ble tatt var han i kontakt med flere store stillasleverandører.

Valget landet på Solideq av flere grunner. Da han valgte Ramscaff, som er rammestillas i belastningsklasse 3, var han kjent med at plattformene kommer med kompositt som standard. Alle som har montert stillas vet at å ha et godt gripetak på plattformen da denne løftes på plass er viktig. Solideq sine plattformer har en spesiell profil som gir mye bedre gripetak og man får da en sikrere og mindre belastende måte å montere disse på.

Da Øyvind skulle velge et stillas i belastningsklasse 5 var han først og fremst opptatt at det skulle være produsert i aluminium. Det er raskere å montere, begrensningene er mindre og det er mye lettere enn tilsvarende stillas produsert i stål. Å bygge med aluminium gir bedre HMS, det skåner montørene for slitasjeskader og gjør arbeidsgiver mer attraktiv for montørene. Valget falt da på Aluscaff spirstillas.

Skulle han komme i en situasjon der han mangler noe materiell selv så kan han lett leie det han mangler av Ramirent.

Øyvind trekker spesielt fram at Solideq har et stort utvalg av spesialdeler. Dette gjør at han kan levere profesjonelle og sikre løsninger til sine kunder. Det er også en fordel at delene er på lager og at Solideq har lager i Bergen.

Øyvind sier videre at han er veldig fornøyd med oppfølgingen han har fått hos Solideq. Det har stort sett gått på skinner. Utfordringer som har dukket opp er blitt løst på en god måte av Solideq’s erfarne salgsteam som alltid er tilgjengelig og serviceinnstilt.

Sogn Stillas og Sikring AS leverer sine tjenester til store prosjekt og får da hjelp fra teknisk avdeling hos Solideq til å tegne og beregne prosjektene i BIM. Dette er et stort konkurransefortrinn for de som leier ut stillas til store prosjekt og som samarbeider med store aktører som langt oftere krever BIM.

Stillasbransjen er svært manns-dominert og det er langt mellom kvinnelige stillasmontører. Dette er ikke tilfelle i bedriften til Øyvind for der er 2 av 5 montører kvinner. Han er overbevist om at det påvirker byggeplassen i positiv retning at det er kvinner i denne type yrke. De blir veldig godt ivaretatt av sine mannlige kolleger. Øyvind ser store muligheter for sitt selskap og vi gleder oss til reisen videre som samarbeidspartner.

Adam Qvarforth

20 juni 2022

Tidligere i vår ansatte vi Adam Qvarforth som KAM selger i Sverige. Han har jobbet i stillasbransjen i mer enn 30 år og her deler han sine erfaringer.

Pål H. Stunner daglig leder i Solideq AS

08 april 2022

Pål H. Stunner tar over som daglig leder i Solideq AS Han overtar stillingen etter Ivar Strand, som trer inn i konsernstilling som forretningsutvikler.