Krympeplast

Våre kunder har etterspurt krympeplast som tildekking på stillas. Krympeplast har lenge vært brukt innen f.eks. transport, men nå er det også på full fart inn i stillasbransjen. Det har vist seg at dette er et godt alternativ til tradisjonell tildekking. Ved bruk av krympeplast utenpå stillaset holder man byggeprosjektet helt fritt for støv og fuktighet. Krympeplast er også UV beskyttende.

Bildet er fra et av Oslo Stillasutleie sine prosjekt der de har valgt å bruke krympeplast
Bildet er fra et av Oslo Stillasutleie sine prosjekt der de har valgt å bruke krympeplast

Vi hadde strenge krav til kvalitet da vi skulle finne produsent av krympeplast. Krympeplasten skulle være flammehemmet og testet i henhold til EN 13501-1:2018, anti-statisk, 250 my og selvfølgelig skulle den være 100% resirkulerbar. Nå har vi funnet den rette kvaliteten og noen av våre kunder har testet ut vår krympeplast på forskjellige prosjekt. De har gitt oss positive tilbakemeldinger i forhold til både kvalitet og pris.

Det er ingen krav til opplæring for montering av krympeplast. Krympingen er rask og effektiv når man har tilegnet seg kunnskapen.

Vår krympeplast inneholder ikke skadelige stoffer og skader derfor ikke miljøet.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer. Ring oss på tlf. +46 624 00 111 eller e-mail mail@solideq.no

Adam Qvarforth

20 juni 2022

Tidligere i vår ansatte vi Adam Qvarforth som KAM selger i Sverige. Han har jobbet i stillasbransjen i mer enn 30 år og her deler han sine erfaringer.

Pål H. Stunner daglig leder i Solideq AS

08 april 2022

Pål H. Stunner tar over som daglig leder i Solideq AS Han overtar stillingen etter Ivar Strand, som trer inn i konsernstilling som forretningsutvikler.