Skipsverft

Skipsverft har behov for stillas både for vedlikehold og bygging av nye skip. Solideq leverer ofte både stillas og tak-over-tak løsninger til skipsverft.