Olje og gass

Petroleumsvirksomhet er et stort marked for Solideq. Vi leverer stillas både til offshore virksomhet og drift på land. Olje- og Gass er en sektor som jobber kontinuerlig med inspeksjon og vedlikehold.

Siden 1990 har norsk sokkelen brukt stillas i aluminium. Vekt og styrke er svært viktige faktorer når man velger vår Aluscaff. Dette er viktig for drift offshore, men det er også et bevist valg i forhold til effektiv og rask montering samt mindre belastning for stillasmontørene.

Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk innen stillas som konstruksjon og fag. Dette viderefører vi til våre produsenter som alle er ISO sertifisert.

Solideq er Achillesgodkjent. Achilles er et felles leverandørregister for offshore næring. De høye kravene som stilles til oss som leverandør til offshore næringen videreføres til alle våre kunder.