Kraftproduksjon

Kraftproduksjon har også høye krav i forhold til inspeksjon og vedlikehold. Aluscaff blir ofte brukt pga fleksibiliteten i systemet. Til denne sektoren leverer vi i tillegg mye Alufase rullestillas for bruk til inspeksjoner.