Hvem vi er

Sikkerhet er det viktigste for oss i Solideq

Mange har sine arbeidsplasser i et stillas langt over bakken hver dag. Stillasmontører og mange andre arbeidsgrupper skal trygt kunne utføre sine oppgaver fra våre stillaser. De skal vite at vi leverer kvalitet og er opptatt av deres sikkerhet, slik at alle skal føle seg trygge i våre stillaser. 

Sikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør, alt vi anbefaler og alt vi leverer.

 

 

Solideq har kompetanse og erfaring som skaper tillit

Vi ser på våre kunder som partnere vi ønsker et langsiktig samarbeid med. Skal vi lykkes med det, må vi tilfredsstille våre kunders krav til både kompetanse, erfaring og våre produkter.

Vi stiller høye og tydelige krav til våre produsenter og leverandører. Det gjør vi best ved et tett og langsiktig samarbeid.

Solideq skal ha ansatte som trives og som gleder seg til å gå på jobb. Vi vil at alle skal ha en tydelig rolle med muligheter for utvikling. På denne måten får vi godt samarbeid og høy kompetanse i alle ledd i vår organisasjon.