Rapport i hht Åpenhetsloven

pr. 31.12.2022

Ansvarlig leverandørkjede

Om Solideq AS

Solideq AS er datterselskap av Solideq Group AB. Solideq AS er en salgsbedrift som leverer sikre adkomstløsninger i høyden. Noen produkter utvikler vi selv, mens andre produkter er vi kun forhandler av. Sikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør, alt vi anbefaler og alt vi leverer.

Denne linken fører til mer informasjon om vår organisasjon: https://solideq.com/no/hvem-vi-er/hvem-vi-er/

Våre verdiord er tydelige og ligger til grunn for hele vår virksomhet:

Safety
Resonsibility
Caring

Vårt produktutvalg

En stor del av produktene vi selger er regulert av krav til typegodkjenning. Det er nødvendig for oss å stille høye krav til våre produsenter og leverandører. Det gjør vi best ved et tett og langsiktig samarbeid. Vårt utvalg består av fasadestillas, industristillas, rullestillas, tak-over-tak og andre tilhørende produkter.

Vi har utviklet egne stillassystem med egen typegodkjenning. Dette er RamScaff (rammestillas), AluScaff (spirstillas), QuickUp (foldestillas) og WePro (tak-over-tak system).

For mer informasjon om vårt produktutvalg kan vi anbefale denne linken: https://solideq.com/no/produkter/aluscaff-spirstillas/

Solideq har leverandører fra Danmark, Polen, Frankrike, Tyskland, Nederland, India, Kina, Norge, Sverige, Spania, Storbritannia og Vietnam.

Våre kunder

Vi selger våre produkter til mange forskjellige kundegrupper. Den største delen av vår omsetning kommer fra utleieselskap innen bygg- og anlegg, industri og offshore-virksomhet. Våre produkter selver vi også til forskjellige bedrifter, landbruk og privatpersoner. Dette er kunder som gjerne handler i vår nettbutikk www.solideq.no

Etiske retningslinjer for Solideq AS

Våre etiske retningslinjer og policyer fastslår at Solideq skal arbeide for å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vi støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger.

For å leve opp til dette må ansvarlighet og åpenhet prege hele verdikjeden, ikke bare Solideq’s egen virksomhet.

Vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er lagt inn i rutiner der dette naturlig hører til. Solideq har valgt å følge OECE’s veileder for ansvarlig næringsliv.

Solideq har utarbeidet etiske retningslinjer, Code of Conduct, som brukes i vårt arbeid med kartlegging av bl.a. arbeidsforhold hos våre leverandører. Vi har faste rutiner for oppfølging av våre etiske retningslinjer.

 

Aktsomhet i leverandørkjeden

Vi har alltid hatt fokus på arbeidsforholdene hos våre leverandører og før vi har inngått samarbeid med en ny produsent eller leverandør har vi vært på besøk hos bedriften på befaring. Det er viktig for oss å ha fokus på kontroll av kvaliteten på produktene, men like viktig er det for oss å kunne vurdere arbeidsforhold og ha samtaler med de som jobber i produksjonen.

Internt i Solideq har vi etiske retningslinjer for alle ansatte og tydelig opplyste rutiner for varsling i forhold til kritikkverdige forhold.

Negative risikoer og konsekvenser

Solideqs største risikoer og mulige negative konsekvenser er koblet til vår verdikjede.

Solideq produserer stillas i aluminium. Vi kjenner til de risikoer og mulige negative konsekvenser produksjon av aluminium kan ha. Størst risiko vil vi finne om vi går så langt tilbake i verdikjeden at vi kommer til utvinning av bauxit.

De negative konsekvensene det kan være mulig å finne er dårlige arbeidsforhold og HMS. Går vi helt tilbake til Bauxit-utvinning så er vi klar over større risikoer som negativ miljøpåvirkning, landrettigheter og risiko for tvangsarbeid kan forekomme.

Siden sporbarheten innen leverandørkjeden for produksjon av aluminium er begrenset så er også vår mulighet til å redusere denne risikoen begrenset.

Vår verdikjede:

Vår verdikjede

 

Tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt

Siden oppstarten har Solideq hatt som praksis at vi ikke starter samarbeid med leverandører eller produsenter uten at vi først har besøkt deres produksjon og selv undersøkt arbeidsforholdene og kartlagt kvalitet. Vi har vært på befaring hos alle våre produsenter og kritiske leverandører.

I forbindelse med ISO sertifisering er det utarbeidet detaljerte prosesser på hvordan vi følger opp og dokumenterer vårt oppfølgingsarbeid med våre produsenter og leverandører. Vi har policyer i forhold til HMS, Kvalitet og Bærekraft som legger grunnlaget for dette arbeidet. Videre har vi skjema for Code of Conduct som vi gjennomgår med våre kritiske leverandører.

Solideq kommer videre til å følge de policyer og prosesser som vårt morselskap Pamica AB kommer med farmover.

For mer informasjon kontakt oss gjerne

Solideq AS besvarer informasjon om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, negative konsekvenser. Kontakt oss gjerne på telefon 624 00 111 eller på e-post: post@solideq.no.