VI GJØR DEG SIKRERE, STERKERE OG MER ATRAKTIV

Hvordan sikrere?

SIKRERE fordi Solideq’s produkter er gjenstand for en omfattende kvalitetskontroll før de sendes ut på markedet.

SIKRERE fordi vår tanke er at et stillas ikke bare skal være trygt, men det skal også føles trygt.

SIKRERE fordi du vil alltid vite at så lenge ditt prosjekt er montert i henhold til våre tegninger og beregninger, vil det være i henhold til gjeldende standarder og regelverk.

 

Hvordan sterkere?

STERKERE fordi du som stillas entreprenør kan konkurrere også på de mest kompliserte oppdrag, og dokumentere dine løsninger.

STERKERE fordi du vet at SOLIDEQ vil gi deg den supporten du trenger mot dine kunder.

STERKERE fordi du sammen med oss blir en del av et kompetanse team som fronter utfordringer.

 

Hvordan mer atraktiv?

MER ATRAKTIV fordi vi leverer en sterk merkevare inn i din materialpark.

MER ATRAKTIV fordi vi tilbyr deg et vell av utprøvde produkter og løsninger.

MER ATRAKTIV fordi du har et langsiktig samarbeid med en erfaren leverandør